Praktiska förberedelser - vad behöver du göra innan?

Hindersprövning

Efter att ni bestämt att ni vill gifta er så måste ni söka hindersprövning. Hindersprövningen har juridisk betydelse och är obligatorisk för att ett par ska kunna ingå äktenskap. Ansökan görs gemensamt hos den lokala skattemyndigheten i det län där någon av parterna är folkbokförd. Ansöker gör ni genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:
-Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
-Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
-Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.
Dessa hinder gäller om ni ska gifta er i Sverige, även om ni inte är svenska medborgare eller bor i Sverige.

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket.

Anmälan om efternamn

Du som är svensk medborgare måste i samband med vigseln anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig. Det gäller oavsett om du bor i Sverige eller utomlands. Även du som är dansk, finsk eller norsk medborgare och bor i Sverige måste anmäla efternamn.

Läs mer om hindersprövning samt efternamn på Skatteverkets hemsida>>

(Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar som kan tillkomma.)

Borgerlig vigsel

Ur laglig synvinkel är det ingen skillnad mellan en kyrklig och en borglig vigsel. Den borgliga vigseln hålls på tingshuset, i stadshuset eller på plats som brudparet själva valt. Det krävs två vittnen. Det krävs inga ringar, eller några speciella festliga kläder. Det finns en längre och en kortare form vid borglig vigsel. 

Efter avslutad vigselakt överlämnas ett vigselbevis. Efter vigseln anteckningar vigselförättaren i ett protokoll om vigseln.
Vill man ha en kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingått äktenskap går det bra. Då vänder man sig till den församling man tillhör, de kan ordna med en s k välsignelsegudstjänst.

Kyrklig vigsel

De som vill gifta sig i kyrkan ska anmäla det till församlings- eller pastorsexpeditionen som ansvarar för bokningar av präst och kyrka.  För kyrklig vigsel är det prästerna som har behörighet att viga. Vare sig det är en enkel vigsel med närmaste vännerna eller ett stort med mycket folk så ser vigselakten lika ut. Först berättar prästen om vad äktenskapet är, sen frågas brudparet högtidligen om äktenskapet och till sist får brudparet bön, lyckönskningar och goda tankar.

Vigselsamtalet

Vigselsamtalet är inte något som är obligatoriskt, det finns ingenting som säger att man måste träffas innan vigseln, men oftast tror jag att det finns en önskan både hos brudparet och hos prästen. Det är en gammal och god tradition som går tillbaka till den tid då folkbokföringen låg hos kyrkan.

TIPS INFÖR BRÖLLOP HOS OSS>>

DROP IN BRÖLLOP>>

VINTERBRÖLLOP, EN ANNORLUNDA VIGSEL>>

 

Skriv ut

information igloo ÅreBOKNING OCH INFORMATION

 

Kontakta oss för mer information eller bokning: info@iglooare.com eller tfn 0647-300 60.

Här kan du läsa mer och se våra priser, samt boka via vår Onlinebokning >>

iglooHur bygger vi Igloo Åre?

Igloo Åre byggs av natursnö coh byggs på nytt upp varje år. Därför kommer den aldrig att se likadan ut år för år. Igloo Åre tar ca 3000 timmar att bygga upp och arbetet sätts igång så fort Moder Natur släpper till tillräckliga mängder med snö. Läs mer i vår FAQ>>

temperature iglooVilken temperatur ska jag ställa in mig på?

Snö har normalt en temperatur på ca 0 till några minusgrader. Snön isolerar bra emot alla temperatursvängningar vilket gör att temperaturen inne i igloon sällan förändras i någon högre grad. När det är fullt med gäster och alla äter varm mat så kan temperaturen stiga något men går ganska snart ner igen till det normala. Läs mer i vår FAQ>>

paymentHur betalar man?

Alla bokningar görs i förväg via internet eller telefon. Betalning sker i förväg. För det som köps på plats, drycker, souvenirer etc. betalas helst med kort. Läs mer i vår FAQ >>