BOKNINGSVILLKOR

All betalning och bokning görs via hemsidan eller telefon. Vid bokning erhåller du en bekräftelse med ett bokningsnummer som är ditt avtal med Igloo Åre. Där finns specificerat vad som ingår i bokningen och vilka villkor som gäller. Du ansvarar för att se att bekräftelsen stämmer överens med din bokning.


Betalning

För att bekräfta bokningen måste du ange dina kortuppgifter i samband med bokningen. Det innebär att hela beloppet debiteras ditt bank- eller kreditkort i samband med köp. Betalning kan göras med kredit- och/eller bankkort via Visa och Mastercard. Observera att alla betalningar ska ske i SEK.

Var alltid noga med att uppge ditt unika bokningsnummer, så att vi snabbt kan härleda rätt betalning till rätt reservation. Vänligen notera att det inte går att göra preliminära bokningar via hemsidan.

Observera att du inte kan utnyttja presentkort via onlinebokningen. Har du ett presentkort, kontakta bokningen.

Avbokningsvillkor

Avboka kan du göra kostnadsfritt upp till 14 dagar från bokningstillfället genom att ringa bokningsavdelningen. Gäller vid bokningar mer än 30 dagar före ankomst.

Vid avbokning efter 15 dagar från bokningstillfället och fram till och med 46 dagar innan ankomst, debiteras 25 % av bokningens totalbelopp.

Vid avbokning gjord mellan 45 dagar och 15 dagar innan ankomst, debiteras 75% av bokningens totalbelopp.

Vid avbokning senare än 14 dagar innan ankomst debiteras 100% av bokningens totalbelopp.

Avbeställningsskydd

Kan endast tecknas vid bokningstillfället för 350 kr per bokning. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan.

Avbeställningsskyddet berättigar till avbokning fram till 1 dag innan ankomst, senast klockan 15.00, med giltigt intyg utfärdat innan ankomstdatum. Avgifter för avbeställningsskydd återbetalas ej. 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats.

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som t.ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Ändra i bokningen/avbokning

Om du vill göra ändringar/avboka din bokning, kan du göra det genom att ringa vår bokningsavdelning på telefon 0647-300 60 eller skicka e-post till info@iglooare.com.

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Under oförutsedda händelser går det att avboka vistelsen hos Igloo Åre utanför gällande avbokningsregler. Se ovan.

Med oförutsedda händelser och följer villkoren åsyftas:

Tecknat avbeställningsskydd, 350 SEK.

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.

Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats.

Om du saknar nödvändiga resehandlingar för resan som t.ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Övrig information

När vi bygger av snö, under bar himmel, är vi beroende av moder natur som bestämmer förutsättningarna för tidplan och byggnation. Därför ber vi om överseende med eventuella avvikelser från planen. Om Igloo Åre inte kan erbjuda övernattning i igloo erbjuds du genast möjligheten att avboka besöket eller att ni får boka om till ett senare tillfälle, samma säsong eller till nästa säsong.

Igloo Åre är skyldig att meddela gästen senast en vecka före ankomst om övernattning i igloo inte kan erbjudas.

Gästens skyldigheter

Att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.

Vänligen kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den och meddela eventuella felaktigheter direkt till oss,info@iglooare.com eller 0647-300 60.

Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för igloovistelsen.

Om du har något klagomål vänligen kontakta iglovoärden eller bokningen så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.

Vänligen uppge vid bokningstillfället om du lider av matallergier eller annan viktig information. Vi ber dig vara tydlig och specificera om du har speciella önskemål.

Personuppgiftslagen (PuL)

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Igloo Experience AB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder som är rimliga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och enligt god sed.
Force Majeure

Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför arrangörens (Igloo Åre) kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras. Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderleksförhållanden, vattennivån i floder eller översvämningar, stängning av flygplatser och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operativa beslut från flygbolag som ändringar i tidtabellen eller avbrott i IT-infrastrukturen (inklusive men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under prisernas giltighetstid. Priser för kommande säsonger är alltid preliminära. Observera att vid grupp- och specialbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta vår grupp- och konferensavdelning på info@iglooare.com